სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სიღნაღში
სიღნაღში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა კეთდება.
2015 წლიდან სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მშენებლობა მიმდინარეობს. ზემოქმედების წერტილები-ანაგის, საქობოს, ძვ.ანაგის, ყარაღაჯი-ქვ. მაჩხაანის, ბოდბისხევის, ზემო მაღაროს, ქვ.მაღაროს, ქვ. ბოდბის და ილიაწმინდის ტერიტორიებზე, , ხოლო მეტეოროლოგიური რადიოლოკაციური სადგური სოფელ ჭოტორის ტერიტორიაზე განთავსდება.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სრულყოფილ ფუნქციონირებას აპრილის ბოლოდან შეძლებს. სისტემის ამოქმედების შემდეგ კახეთის რეგიონში სეტყვისაგან მიყენებული ზარალი 85-95%-ით შემცირდება.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მშენებლობას სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ ახორციელებს.